englishsvenska

Design

Med design menar vi webb-design, logotyp-design, page-design, illustrationer, varumärken etc.

Processen att skapa en webbplats innebär många etapper,

  1. Skisser och ritningar på papper.
  2. Wire-frames i Fireworks eller Photoshop.
  3. Sidor med navigation i en PDF-eller HTML-fil.
  4. Funktionell webbplats på servern.

thinking man

De tre första stegen hör till design-fasen och det sista fjärde steget är utvecklingsfasen som innebär programmering för att foga samman de olika delarna till en fungerande enhet, en webbplats.

Vi kan integrera hela uppgiften till en slät väg med sömlös integration mellan design och utveckling

Design och Utveckling

Vi kan erbjuda:

- Våra tjänster för antingen hela processen eller bara delar av den, alt efter behov.

Genom att använda webbsidor med navigation i pdf (eller html-fil) kan våra kunder få en känsla av hur det kommer att se ut på en webbplats och föreslå ändringar om det behövs innan vi börjar arbetet med själva programmeringen av webbplatsen. Detta är mycket viktigt eftersom det sparar tid (= kostnad).

De verktyg som vi använder i vår arbetsprocess är Adobe CS4 svit, Fireworks, Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Flash. Dessa verktyg kopplar vi sedan ihop med våra unika kunskaper så du får en slutprodukt som du är fullt nöjd med; din webbplats.

Vår kund är alltid en VIP.

”Flash” används för animationer och för att visa video på en webbsida.

Vill du veta mer om ”Flash” och animation klicka här.

Om du vill veta mer om de olika stegen i utvecklingen av webbsidor, då klickar du här.