englishsvenska

Utveckling

När designen är klar är det dags att programmera webbplatsen.

En "statisk" webbplats använder HTML-kod för att visa innehållet i en sida i en webbläsare och CSS - kod för utformningen eller utseendet av sidan.

Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) är en grupp av samverkande webbutvecklings tekniker på klient sidan för att skapa interaktiva webbapplikationer.

En "dynamisk" webbplats använder några ytterligare språk på serversidan som Coldfusion, ASP, ASP.NET, Perl, PHP etc.

Den dynamiska webbsidan är bra om du vill ändra informationen ofta eller använda en databas för att lagra information i. Det finns flera olika databaser, men en av de mest populära kombinationerna för "dynamiska” webbsidor är PHP / MySQL.

Flash (använder en "plug-in") är en praktisk teknik för att visa animationer och video på webben.

Vi fokuserar på följande tekniker:

HTML, CSS, Ajax, PHP /MySQL and Flash

 

Dynamisk webbplats med databas

Bilden nedan visar en typisk konfiguration för en dynamisk webbplats med PHP som server språk och en MySQL databas.

Användaren (klienten) skriver in ett namn på en webbplats i webbläsaren som gör en förfrågan till servern, servern bearbetar PHP-koden och sänder en SQL-sträng till databasen för att erhålla de begärda uppgifterna, servern behandlar uppgifterna och sätter in resultatet på rätt plats på sidan som HTML-kod som webbläsaren kan visa. Den färdigbehandlade sidan sänds tillbaka till klienten.

Detta är bara en enkel översikt. Om du vill veta mer om detta, vänligen kontakta oss.